Hur du blir antagen

Focused young men using laptop in cafe

Allmän kurs har två antagningstillfällen per år. Den primära antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd. Det andra antagningstillfället är vid vårterminens början, om plats finns. Ansökan och antagning sker då under hösten.

 
Du ansöker till oss genom vår hemsida eller folkhögskola.nu. Ansökan görs sedan i vårt administrativa system SchoolSoft där du uppmanas att skaffa ett konto. Till denna ansökan bifogar du ett personbevis för studier, tidigare eventuella gymnasiebetyg och ett personligt brev där du berättar om varför du vill börja studera på Allmän kurs. Därefter sker följande:

 

  • Ansökan kommer in.
  • Biträdande rektor ansvarar för att kontinuerligt stämma av ansökningarna. När så är gjort visas att din ansökan är bekräftad av skolan alternativt att din ansökan inte är fullständig om något i din ansökan saknas.
  • Som regel får du besked om antagning senast 2 veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Ibland kan du få besked innan tiden gått ut.
  • Till Allmän kurs prioriteras du som har flera ämnen att läsa in. Är söktrycket inte så stort tar vi i undantagsfall in även de som bara har ett fåtal ämnen kvar att läsa för att uppnå behörighet till högskolan.

Frågor om antagningen?

Hör av dig till kursansvarig på Allmän kurs.