Hur du blir antagen

kaboompics_People at lakeshore

Allmän kurs distans har två antagningstillfällen per år. Den primära antagningen sker inför höstterminens start, där ansökning och antagning görs under vår och sommar fram till att kursen startar eller är fullbelagd. Det andra antagningstillfället är vid vårterminens början, om plats finns. Ansökan och antagning sker då under hösten.
 
Antagningsprocessen inleds med en ansökan som sker genom att skapa ett konto på SchoolSoft och fylla i och skicka in ansökan till vald kurs. Till denna ansökan bifogas ett personbevis för studier, tidigare gymnasiebetyg och ett personligt brev där den sökande berättar om varför han eller hon vill börja studera på Allmän kurs distans.
 
Besked om antagning får man i god tid innan kursstart.
 
Eftersom Allmän kurs distans som regel har betydligt fler sökande än lediga platser görs ett urval inför antagning. Urvalet görs utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande.
 
De viktigaste kriterierna är:

– Antal gymnasieämnen och studietid som saknas för behörighet till högskola. Antalet ämnen bör räcka för att fylla ett heltidsschema under åtminstone 30 veckor.

– Konkret och tydligt behov av behörighet till högskolestudier, till exempel en planerad högskoleutbildning.

– Konkret och tydligt behov av flexibla distansstudier snarare än traditionella folkhögskolestudier på internat, till exempel utlandsboende, hemmavarande småbarn, osäkert deltidsarbete eller liknande.
 
Vid urvalet tar vi också speciell hänsyn till de begränsningar distansformatet innebär för individuellt stöd. Distansstudier ställer höga krav på självdisciplin, motivation och självständighet; internat och klassrum kan ofta vara lämpligare om man är ovan vid att ta eget ansvar för sina studier eller har mycket stort behov av täta personliga kontakter.

 

Vad händer efter behandlingen av min ansökan?

Om följande kriterier är uppfyllda blir du antagen:

– Det finns lediga platser på kursen.

– Dina saknade kärnämnen räcker för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.

– Du bedöms ha mycket konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier.

– Du bedöms ha mycket konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier.
 
Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv, det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. Du får besked om du står som reserv efter behandlingstillfället. Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.
 
Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:

– Dina saknade kärnämnen räcker inte för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.

– Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret.

– Du bedöms inte ha tillräckligt konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier, i jämförelse med andra sökande, för att kunna konkurrera om plats på kursen under läsåret. Då finns det fortfarande möjlighet för dig som bor i Stockholmsområdet att antas till Allmän kurs i klassrum i Örnsberg.

 

Frågor om antagningen?

Hör av dig till kursansvarig på Allmän kurs distans.