För studerande

Vässarö

Här hittar du finns information för dig som studerar Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Stöd och inflytande

Här hittar du information om arbetsformer, studentinflytande, utvecklingssamtal, särskilt stöd samt IT och internet.

Stöd och inflytande »

Ekonomi och försäkring

Här hittar du information om undervisning, kostnader, studentekonomi och försäkringar.

Ekonomi och försäkring »

Ordningsregler

Här hittar du information om närvaro, internetanvändning, alkohol och droger samt disciplinära åtgärder.

Ordningsregler »

Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och arkivering »

Om en kurs ställs in

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in eller upphör.

Om en kurs ställs in »

 

Ytterligare information finns under fliken Rutiner på Scouternas folkhögskola.

Ladda ner