För studerande

Vässarö

Här hittar du finns information för dig som studerar Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

 

Logga in i Schoolsoft eller Luvit

Här kan du logga in på våra digitala plattformar.

Logga in i Schoolsoft och Luvit »

 

Stöd och inflytande

Här hittar du information om arbetsformer, studentinflytande, utvecklingssamtal, särskilt stöd samt IT och internet.

Stöd och inflytande »

 

Ekonomi och försäkring

Här hittar du information om undervisning, kostnader, studentekonomi och försäkringar.

Ekonomi och försäkring »

 

Ordningsregler

Här hittar du information om närvaro, internetanvändning, alkohol och droger samt disciplinära åtgärder.

Ordningsregler »

 

Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och arkivering »

 

Om en kurs ställs in

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in eller upphör.

Om en kurs ställs in »

 

Ytterligare information finns under fliken:

Rutiner på Scouternas folkhögskola »

 

Ladda ner