För studerande på Allmän kurs

Här hittar du finns information för dig som studerar Allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

 

Logga in i Schoolsoft eller Luvit

Här kan du logga in på våra digitala plattformar.

Logga in i Schoolsoft och Luvit »

 

Stöd och inflytande

Här hittar du information om arbetsformer, studentinflytande, utvecklingssamtal, särskilt stöd samt IT och internet.

Stöd och inflytande »

 

Ekonomi och försäkring

Här hittar du information om undervisning, kostnader, studentekonomi och försäkringar.

Ekonomi och försäkring »

 

Ordningsregler

Här hittar du information om närvaro, internetanvändning, alkohol och droger samt disciplinära åtgärder.

Ordningsregler »

 

Intyg och arkivering

Här hittar du information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

Intyg och arkivering »

 

Om en kurs ställs in

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in eller upphör.

Om en kurs ställs in »

 

Antagningsrutiner och antagningsprocess

Det är upp till varje kursansvarig att svara för antagningsprocessen. Gå in och läs kring respektive utbildning på hemsidan eller ta kontakt med kursansvarig för att få mer information.

 

Ladda ner