Ekonomi och försäkring

Här hittar du information om undervisning kostnader, studentekonomi och försäkringar.

 

Avgiftsfri undervisning

Undervisningen vid Scouternas folkhögskola är avgiftsfri. Avgiftsfri innebär att undervisningen är gratis, men skolan har rätt att ta ut ersättning för att täcka kostnader för studerandeförsäkringar, arbetsmaterial, kopiering och datautskrifter. För att täcka dessa uppräknade kostnader tar Scouternas folkhögskola ut en terminsavgift. Terminsavgiftens storlek kan variera mellan utbildningarna och redovisas på skolans hemsida under respektive kurs.

För de kurser som omfattas av internatdygn betalar du för kost och logi. På begäran kan du få en specificerad redovisning för de kostnader som är förknippade med att studera på en viss kurs.

 

Studerandeekonomi

När du läser på Allmän kurs har du rätt till studiestöd. Studerar du för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN. När du fyller i din kursansökan måste du fylla i om du tänker söka studiemedel. Om du väljer ”ja” skickas dina uppgifter till CSN. Cirka två veckor efter antagning får du information från CSN. Sök studiemedel under ”Ansök om studiemedel” i Mina sidor på www.csn.se.

Om du under studietiden blir sjuk eller vårdar barn eller nära anhörig gäller särskilda regler för att du ska få behålla ditt studiemedel. Utförlig information finns på www.csn.se. Du betalar ingenting för själva undervisningen, men en del obligatoriska avgifter tillkommer för försäkringar, kopiering, utskrifter, arbetsmaterial etc. Denna information finns på skolans hemsida under respektive kurs. Observera att skolan har som policy att inte lämna ut studieintyg, omdömen, kursintyg eller utbildningsbevis om du har en skuld till skolan. Du har heller ingen rätt att påbörja dina studier nästa läsår om du inte betalat eventuella skulder innan terminsstart. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet i ett senare skede till inkasso.

 

Ladda ner

 

Försäkring

Alla studerande och anställda vid Scouternas folkhögskola är olycksfallsförsäkrade under skoltid.