Om en kurs ställs in

Vässarö

Här hittar du information om vad som händer om en kurs ställs in eller upphör.

För få deltagare

Det kan hända att en kurs måste ställas in på grund av att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen. Om det finns en minimigräns för antalet deltagarer hittar du det på skolans hemsida under respektive kurs. Om en kurs ställs in får du skriftlig information (via e-post eller brev) om detta. För kurser som börjar på höstterminen, dock senast en månad innan kursstart.

Annan orsak

Det kan förekomma andra orsaker än få deltagare till att en kurs ställs in. Om en kurs upphör eller ställs in på grund av annan anledning än för få deltagare har du rätt till relevant information om vad som föranlett beslutet. Om den kurs du blivit antagen till ställts in eller upphört är du inte automatiskt antagen till kursen eller likvärdig kurs som ges vid senare tillfälle. Du måste alltid göra en ny ansökan.