Projektledning, sommarkurs

Photo: Kim Rask/Scouterna

Att arbeta och att leda arbete i projektform är en central del av dagens arbetsmarknad och ideella engagemang. Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas. Som en röd tråd genom hela kursen ligger ett projekt du väljer att genomföra.

Kursupplägg

Kursen ges på heltid under 8 veckor med start den 25 juni och avslut den 17 augusti 2018. Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ett aktuellt projekt som du väljer själv.

Kursen räknas som distansutbildning eftersom fyra av veckorna är helt på distans. Under 13 dagar träffas vi på Scouternas folkhögskola i Örnsberg strax söder om Stockholm. De 13 träffarna äger rum under de tre första samt den sista av de åtta veckorna och har obligatorisk närvaro.

Under distansdelen av kursen håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt. Den sista veckan ses vi för projektredovisning och utvärdering.

Anmälan och antagning

Ansök via denna länk.

Kontakt

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin Hennig

Lärare i projektledning och kursutvecklare
E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.