Projektledning, terminskurs

Photo: Kim Rask/Scouterna

Kursupplägg

Kursen ges på heltid under en termin. Kursen är en distansutbildning med flertalet obligatoriska träffar under vilka huvuddelen av teorin presenteras. Träffarna är i huvudsak koncentrerade till kursens första halva och äger rum i Scouternas folkhögskolas lärmiljö i Örnsberg strax söder om Stockholm. Under den andra delen av kursen studerar du till största del på distans och håller kontakt med lärare och andra studeranden via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning.

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt. Avslutningsvis ses vi för projektredovisning och utvärdering.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier.

Kostnad för kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 1000 kr. I den ingår all studielitteratur. Kursavgiften betalas efter antagning.

Anmälan och antagning

Höstens kurs startar den 4 september och avslutas den 15 december 2017. Anmäl dig senast den 31 augusti.

Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut senast den 1 september. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av projektledning, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

Anmälan för hösten 2017 är stängd.

Kontakt

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin Hennig

Lärare i projektledning och kursutvecklare
E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.