Sommarkurs i projektledning

Photo: Kim Rask/Scouterna

Att arbeta och att leda arbete i projektform är en ofrånkomlig del av dagens arbetsmarknad och ideella engagemang. Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas.

Kursupplägg

Kursen ges på heltid under 8 veckor med start den 25 juni och avslut den 17 augusti 2018. Kursen räknas som distansutbildning eftersom fyra av veckorna är helt på distans och med träffar under början och slutet av de 8 veckorna som har obligatorisk närvaro. Träffarna äger rum i Scouternas folkhögskolas lärmiljö i Örnsberg strax söder om Stockholm. Under distansdelen av kursen håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt. Den sista veckan ses vi för projektredovisning och utvärdering.

Anmälan och antagning

Anmälningslänk kommer att komma under våren 2018.

Kontakt

Liza Zeeck Rosenberg

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef
E-post: liza.rosenberg@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 34

Liza ansvarar för vår folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.