Leda globalt

Allmän kurs

Kursen Leda globalt ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

 

Som deltagare på den här kursen kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ett globalt hållbart ledarskap. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Kursen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.

Kursupplägg

Kursen är en terminskurs på helfart. Undervisningen utgår till största delen från våra lokaler i Örnsberg söder om Stockholm. Kursen räknas som en distanskurs då det inte är undervisning fem dagar i veckan, men räkna ändå med att vara på plats i snitt tre dagar i veckan.

 

Kursen kommer till stor del att vara upplevelsebaserad. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en praktisk genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt, praktik eller case-study.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel från CSN för heltidsstudier.

Kostnad för kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 1000 kr. I den ingår all studielitteratur. Kursavgiften betalas efter antagning.

Anmälan och antagning

Höstens kurs startar 3 september och avslutas den 14 december 2018. Anmäl dig senast den 15 augusti.

 

Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut senast den 22 augusti. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av projektledning, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

 

Anmäl dig här.

Kontakt

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin Hennig

Lärare i projektledning och kursutvecklare
E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.