Leda globalt

kaboompics_People watching a presentation in a room

Kursen Leda globalt ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

 

Som deltagare på den här kursen kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ett globalt hållbart ledarskap. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Kursen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.

Kursupplägg

Kursen är en terminskurs på helfart. Undervisningen utgår till största delen från våra lokaler i Örnsberg söder om Stockholm. Kursen räknas som en distanskurs då det inte är undervisning fem dagar i veckan, men räkna ändå med att vara på plats 3 dagar i veckan.

 

Vi kommer att titta närmare på FN:s hållbarhetsmål och utgå från dem när vi studerar globala frågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och nya metoder till att förändra världen.

 

Kursen kommer till stor del att vara upplevelsebaserad. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en praktisk genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett eget projekt eller studie.

 

Exempel på gästföreläsare och workshopshållare:

 • Hannah Stanton – Director på The Goals & medlem Agenda 2030 delegationen
 • Sandra Ehne – Förbundsordförande RFSL
 • Thomas Frostberg – journalist DN/Global Utveckling
 • Andreas Axelson – ordförande KFUM Sverige
 • Rebecka Andersson – Verksamhetsutvecklare Unizon
 • Anneli Avelin, Beteendevetare och programchef, IMT

 

Exempel på ev. projektplatser där kontakter finns:

 • Frankrike
 • Kosovo
 • Palestina
 • Rwanda
 • Grekland
 • Sverige

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel från CSN för heltidsstudier.

Kostnad för kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 1000 kr. I den ingår all studielitteratur. Kursavgiften betalas efter antagning.

Ansökan och antagning

Höstens kurs startar 3 september och avslutas den 14 december 2018. Ansök senast den 15 augusti. Glöm inte att bifoga ett personbevis för studier.

 

Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut senast den 22 augusti. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av ledarskap och hållbarhet, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

 

Ansök här.

Kontakt

person_foto-saknas1

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare samt kursansvarig Leda globalt och projektledningskurs
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia jobbar på Scouternas folkhögskola och är kursutvecklare samt kursansvarig för Leda globalt och projektledningskurs.