Projektledning, sommarkurs

Fötter

Lär dig att leda och utvärdera projekt i föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör!
 
Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.
 
Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor. Under kursen erbjuds du även en personlighets-/profilanalys och lär dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering.
 
När du är klar med kursen kommer du att ha provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt – du kommer att få det att hända!

 

Kursupplägg

Kursen ges på heltid i 8 veckor under sommaren. Kursen räknas som en distansutbildning eftersom 6 av veckorna är helt på distans. Under 6 dagar träffas vi på Scouternas folkhögskola i Örnsberg, Stockholm, där huvuddelen av teorin presenteras. De 6 träffarna äger rum under den första samt den sista veckan och har obligatorisk närvaro.
 
Under distansdelen av kursen håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.
 
Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt. Avslutningsvis ses vi för projektredovisning och utvärdering.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran när du påbörjat kursen via ”Mina sidor” på www.csn.se.

 

Kostnad för studier

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 1000 kr. I den ingår all studielitteratur. Faktura skickas ut efter kursstart.

 

Ansökan och antagning

Sommarkursen startar den 17 juni och avslutas den 9 augusti 2019. Ansök senast den 13 juni. Antagning sker löpande.
 
Ansök här

 

Kontakt

Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare samt kursansvarig Leda globalt och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia jobbar på Scouternas folkhögskola och är kursutvecklare samt kursansvarig för Leda globalt och Projektledning.