Projektledning, sommarkurs

Fötter

Lär dig att leda och utvärdera projekt i föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör!

 

Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

 

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor. Under kursen erbjuds du även en personlighets-/profilanalys och lär dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering.

 

När du är klar med kursen kommer du att provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt, du kommer att få det att hända!

Kursupplägg

Kursen ges på heltid under 8 veckor under sommaren. Kursen räknas som en distansutbildning eftersom fyra av veckorna är helt på distans. Under 13 dagar träffas vi på Scouternas folkhögskola i Örnsberg, Stockholm, där huvuddelen av teorin presenteras. De 13 träffarna äger rum under de tre första samt den sista av de åtta veckorna och har obligatorisk närvaro.

 

Under distansdelen av kursen håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.

 

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt. Avslutningsvis ses vi för projektredovisning och utvärdering.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier.

Kostnad för kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för bland annat studiematerial om 1000 kr. I den ingår all studielitteratur. Kursavgiften betalas efter antagning.

Ansökan och antagning

Sommarkursen startar den 25 juni och avslutas den 17 augusti 2018. Ansök senast den 15 juni. Antagning sker löpande.

 

Ansök här

Kontakt

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin Hennig

Lärare i projektledning och kursutvecklare
E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.