Projektledning, terminskurs

Focused young men using laptop in cafe

Lär dig att leda och utvärdera projekt i föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör!

 

Som deltagare på den här kursen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vi blandar grundläggande kunskaper och aspekter av vad projekt och projektledning innebär, med fördjupningar inom områden som är avgörande för att ett projekt ska lyckas. Teorier och modeller levandegörs även av gästföreläsare, studiebesök samt genom en genomförandeperiod där du får omsätta dina kunskaper i verkligheten genom ett projekt. Ditt projekt kan med fördel vara något som du redan innan har tänkt eller önskat kunna genomföra.

 

Att utveckla sitt ledarskap och att få leda både sig själv och andra är en central del av projektledning och så även i denna kurs. Folkhögskolan arbetar i nära kontakt med Scouterna där erfarenheten och kunskapen om ledarskapsutveckling och projektgenomförande är stor. Under kursen erbjuds du även en personlighets-/profilanalys och lär dig mer om dig själv samt om dina och andras beteenden, vilket är en god grund till personlig utveckling och ett gott ledarskap. Kursboken och kursinnehållet är anpassade efter IPMA/PMI-krav så kursen kan vara ett första steg mot en internationellt accepterad certifiering.

 

När du är klar med kursen kommer du att provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt, du kommer att få det att hända!

Hållbarhetsprofil

Vi vill uppmuntra och inspirera till projektledning där hållbarhetsperspektivet är en naturlig del i att driva projekt och erbjuder därför hållbarhetsprofil på höstens utbildning i Projektledning. Det innebär att vi kommer att göra kopplingar till Agenda 2030 genom studiebesök hos bland annat Europahuset och ReTuna, samt tar in spännande gästföreläsare, t.ex. Medveten konsumtion och Insamlingsstiftelsen mot trafficking! Det finns även möjlighet att koppla ditt projekt till en organisation, antingen i Sverige eller utomlands.

 

När du är klar med kursen kommer du att provat verktyg och beprövade metoder i ett eget projekt, du kommer att få det att hända!

Kursupplägg

Kursen är en distansutbildning med flertalet obligatoriska träffar som ges på heltid under en termin. Under de första sex veckorna (v.36-41) kommer teorin att presenteras under obligatoriska träffar på tisdagar och onsdagar på Scouternas folkhögskola i Örnsberg, Stockholm. Efterföljande sju veckor (v.42-48, inklusive en veckas höstlov) är er genomförandeperiod, avslutningsvis återsamlas alla deltagare under två veckor (v.49-50) på tisdagar och onsdagar i Örnsberg för att presentera, utvärdera och avsluta utbildningen.

 

Under distansdelen av kursen håller du kontakt med lärare och andra studerande via vår digitala lärplattform. Fokus under denna period ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning genom ditt projekt.

 

Som en röd tråd genom hela kursen ligger det projekt du väljer att genomföra. Undervisningen är mycket case-baserad där uppgifterna tar sin utgångspunkt i ditt aktuella projekt. Avslutningsvis ses vi för projektredovisning och utvärdering.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och deltagare kan söka studiemedel via CSN för heltidsstudier.

Kostnad för kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för studiematerial, personlighetsanalyser och studiebesök om 1000 kr. I den ingår även all studielitteratur. Avgiften betalas efter antagning.

Ansökan och antagning

Höstens kurs startar 3 september och avslutas den 14 december 2018. Ansökningstiden är nu förlängd till den 31 augusti då vi har platser kvar!

 

Antagning sker löpande och ansökningsbesked skickas ut fram till kursstart. Vid fler sökande än platser kommer urval göras på grundval av; anmälningstid, tidigare erfarenhet av projektledning, sökandes intresse samt total sammansättning av gruppen.

 

Ansök här

Kontakt

Cecilia Wesslén

Cecilia Wesslén

Kursutvecklare samt kursansvarig Leda globalt och Projektledning
E-post: cecilia.wesslen@scouterna.se
Telefon:
08-55 50 65 48
Mobil:
072-070 69 44

Cecilia jobbar på Scouternas folkhögskola och är kursutvecklare samt kursansvarig för Leda globalt och Projektledning.