Anordna en ledarutbildning

Reforma 09

Rutiner för hur ledarutbildningar ska planeras, rapporteras, faktureras och utvärderas är till för att göra det enklare och tydligare för såväl kursteam som folkhögskolans administration.

Ladda hem rutinerna för att anordna en ledarutbildning samt mall för rapportering nedan.