FAQ för utbildare

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ditt uppdrag som utbildare. 

 

Hur blir jag utbildare?

Svar: Läs mer om detta här >>


Vad förväntas av mig som utbildare? 

Svar: Det förväntas av dig att:

* följa Scouternas folkhögskolas värderingar och rutiner kring utbildningar
* ha utgångspunkt i Scouternas pedagogiska grundsyn samt kursens specifika lärnademål och kursplan när ni planerar och håller kursen.

Vår strategi & pedagogska grundsyn hittar du här >>

 

I varje kursteam skall minst en utbildare vara ackrediterad. Denna (alt. dessa) har ett extra ansvar för att säkerställa att kursen genomförs i linje med den pedagogiska grundsynen (t.ex. se till att alla utbildare har läst den och att den diskuteras), säkerställa att kursen genomförs i linje med scouternas värderingar, säkerställa att kursen planeras med utgångspunkt i handledningen d.v.s. så att deltagarna erbjuds möjlighet att uppnå lärandemålen.

 

Vad förväntas av mig som kursansvarig ?

Svar: Som kursansvarig ansvarar du för kontakten med utbildningsgruppen samt att leda kursteamet i sitt arbete i att planera och genomföra kursen.

Dessutom förväntas du ansvara för kursadministrationen i Scoutnet, hur man skapar en kursbudget, ha koll på anmälnings-/avbokningsregler, hur du gör en utläggsredovisning, riktlinjer för resor mm. Allt detta står beskrivet här >>

 

Hur många utbildningar per år behöver jag vara med att ordna?

Svar: Det väljer du själv! Uppdraget som utbildare är ideellt och bygger på lust. Det ska med andra ord kännas lustfyllt och roligt att vara utbildare utöver att du ska vilja stå för Scouternas folkhögskolas värderingar och syn på bildning och utbildning. Så länge du gör det, har du förutsättningarna för att utbilda på Folkhögskolan.

 

Kan vi ordna utbildning endast hemma i kåren eller måste vi bjuda in fler? 

Svar: Det är utbildningsgrupperna som avgör, samordnar och beslutar om var, när och hur en kurs skall gå. Detta för att ge bästa möjliga spridning på de olika kurserna och möta så mångas behov som möjligt. Har en kår önskemål om att en kurs skall köras i deras kår, kontaktar det utbildningsgruppen som ser över möjligheterna för detta. Dock kommer kursen vara öppen för alla och ligga i kurskatalogen.

 

Måste alla utbildningar ligga i kurskatalogen?

Svar: Ja, det är ett krav för att vi ska få ersättning från Folkbildningsrådet.

 

Vad krävs för att behålla ackrediteringen? 

Svar: Läs mer om detta här: http://www.scouternasfolkhogskola.se/for-utbildare/ackreditering/

 

Finns det en klädpolicy för utbildare på Scouternas folkhögskola?

Svar: Som utbildare bär du antingen någon form av scoutdräkt eller om du har och vill, någon av Folkhögskolans profilkläder. Du bestämmer vad du känner dig trygg och bekväm i.

 

Hur utvärderas och kvalitetssäjras scoutledarutbildningarna på Folkhögskolan?

Svar: Läs mer om hur vi utvärderar kurser här >>

 

 

Har du frågor du inte får svar på här, maila oss på folkhogskola@scouterna.se