Mer inspiration

Här hittar du som utbildare mer inspiration och material:

>> Affischer – kursomgång

>> Filmer och podcast

>> Spelet: Ledarskapsön

>> Femstegsmodellen

Femstegsmodellen är ett verktyg för att reflektera och diskutera över vilka vi är som är med i Scouterna, vilka som inte är med och vad vi kan göra för att fler ska känna sig välkomna hos oss. Modellen kan användas av kursteamet eller utbildningsgruppen inför utbildningar eller arrangemang. 

>> Reflektionsboken

Reflektionsboken handlar om dig och din utveckling. Som ledare har du möjlighet att göra skillnad. Vad vill du med ditt ledarskap? Vad står du för? Hur visar du det? I reflektionsövningar får du kryssa, ringa in, skriva eller rita. Det blir bokens viktigaste innehåll. Det värdebaserade ledarskapet handlar om att vara medveten om dina värderingar och agera utifrån dem i ditt ledarskap, i relation till andra som är lika och olika dig. Det ledarskapet ser olika ut för olika ledare, och är en process mer än ett antal färdiga svar. Boken har kommit till som en del i att uppmärksamma att utbildningen Värdebaserat ledarskap fyller 10 år. Den vill inspirera dig till att fortsätta bidra med ditt ledarskap i samhället. Lycka till, du behövs!