Strategi & pedagogisk grundsyn

Här kan du läsa mer om Scouternas folkhögskolas strategi 2017-2025 som tar utgångspunkt i Scouternas strategi. Här hittar du också vår pedagogiska grundsyn i utbildning av scoutledare.

 

Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Det är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap. Du kan läsa mer om vår pedagogik i det bifogade dokumentet.

Ladda ner