Riktlinjer Stora kurshelger

Administration, planering & genomförande av ”Stora kurshelger”

 

såsom t.ex. Rättvikskurserna, Mastodonten, Upplandskurserna, Scoutfrossan, Växtkraft, Nationell jamboree och/eller andra läger.

 

Teenagers Young Team Together Cheerful Concept

Intresset för scoutledarutbildningar är stor och utöver alla Ledarskapsöns kurser som Scouternas folkhögskola genom sina ideella utbildningsgrupper genomför hela året, så arrangeras bl.a. också större kurshelger av distrikt och/eller kårer runt om i landet.

Under dessa helger erbjuds både

kurser från Ledarskapsön och andra typer kurser som inte är i Folkhögskolans regi (alltså inte från Ledarskapsön).

För att förenkla både planering, genomförande och inte minst administration kring de här större kurshelger, har Scouternas folkhögskola valt att förtydliga uppdelningen mellan Arrangör och Scouternas folkhögskola.  


Scouternas folkhögskolas uppdrag

Scouternas folkhögskola och de sex ideella utbildningsgrupperna, har i sitt uppdrag att genomföra Scouternas utbildningar som finns på Ledarskapsön. Ledarskapsöns utbildningar är:

 • Leda scouting, Leda kår, Leda patrull, Leda avdelning, Redo för Naturen och Ditt personliga ledarskap – som är regionala kurser som anordnas av en Regional utbildningsgrupp.
 • Normkritiskt ledarskap, Anpassat ledarskap – fördjupning, Treklöver Gilwell, Utbildning för utbildare samt Friluftslivsledarutbildningar, som är nationella utbildningar som anordnas av Gruppen för nationella utbildningar.

Folkhögskolan har inte i sitt uppdrag att vara arrangörer för ett arrangemang som te.x. en stor kurshelg. Precis som Folkhögskolan inte är arrangör av en jamboree/scoutläger.  Däremot gör ju många distrikt, en scoutkår eller annan grupp arrangemang där kurser från Ledarskapsön och Scouternas folkhögskola är en del av arrangemanget.

Arrangörer av Stora kurshelger

Då arrangören för en stor kurshelg (eller ett läger) önskar en eller flera kurser från Ledarskapsön (alt. prova-på pass från kurserna), kontaktas regionala utbildningsgruppen i sin region med förfrågan om detta.

För nationell utbildning eller prova-på pass från nationell utbildning, kontaktas Gruppen för nationella utbildningar.

Kontaktuppgifter till grupperna hittar du här >>

 

Kurser från Ledarskapsön

Leda scouting i korthet (6 tim.) är den vanligaste kursen att ge under en stor kurshelg.

Om arrangören önskar erbjuda t.ex. Leda kår eller Leda avdelning, kommer första kurshelgen av två, gå under arrangemanget. Datum för kurshelg två, skall tydligt framgå i anmälan och båda kurshelgerna är obligatoriska för att få godkänt på kursen.

Scouternas folkhögskolas kursteamen ansvarar för att lokal/datum bokas för kurshelg två (som ligger utanför arrangemanget) och att datum för detta kommuniceras vid anmälan

 

Kursteam

Utbildningsgrupperna ansvarar för att tillsätta kursteam, i den utsträckning de har resurser för detta, till respektive kurs från Ledarskapsön som arrangören önskar.

Utbildningsgruppen/Scouternas folkhögskola står för alla kostnader för kursteamet, t.ex. resa, boende och mat.

 

Administration

Kurskatalogen

Alla kurser från Ledarskapsön är öppna för alla. Så även de Ledarskapsön-kurser som erbjuds på ett arrangemang som till exempel en Stor kurshelg och/eller läger.

Kurserna skall också marknadsföras och vara tillgängliga via Scouternas folkhögskolas kurskatalog >>

Ange i formuläret:

* Typ: Stor kurshelg
* Kurs: Flera kurser
* Namn: Namn på arrangemanget tex Rättvikskurserna, Scoutfrossan, Upplandskurserna eller liknande
* Arrangör: Annan
* Kontaktperson: Er kontaktperson på distriktet

samt övriga fält i formuläret.

Därefter meddelar arrangören den regionala utbildningsgruppen som publicerar arrangemanget i kurskatalogen.

För support & hjälp för att skapa Kursomgångsformuläret kontaktar arrangören den regionala utbildningsgruppen, se kontaktuppgifter ovan.


Obs! I all marknadsföring kring arrangemanget måste det tydligt framgå att Ledarskapsön kurser ges av Scouternas folkhögskola och att övriga kurser som inte är Ledarskapsön, inte arrangeras i samarbete med Folkhögskolan. Anordnarskapet är viktigt för att Folkhögskolan skall kunna rapportera och få statsbidrag enligt de riktlinjer Folkhögskolor har att förhålla sig till.


 

Scoutnet
Anmälan till arrangemanget av er stora kurshelg sker i Scoutnet. Ni som arrangör lägger nu upp all information med anmälan till varje enskild programpunkt, i Scoutnet. Använd mallen som heter: ”Stor kurshelg_mall”.

Fyll i/ändra informationen som ni önskar i mallen. Bland annat väljer ni följande:

 • Ange ert distrikt/kår som arrangör
 • Lägg in samtliga programpass/kurser som underaktiviteter. För de underaktiviteter som avser Scouternas folkhögskolas kurser (här kan ni inte använda en mall), ange arrangör ”Regionala utbildningsgruppen xxx”. (Obs! Denna funktionär under utveckling hösten 2019, fram till dess, välj er själva som arrangör)
 • E-postinställningar:
  • Som avsändarnamn, ange ert distrikt/kår
  • Som avsändaradress ange: ”noreply@scouterna.se”
  • Skrivs sen det meddelande du vill att deltagaren får som bekräftelsemail när de anmält sig. Ange med fördel en kontaktadress till er dit de kan vända sig med ev. frågor.
 • Anmälningsformuläret:
  Lägg till ev frågor om ”Mat & boende”
  Lägg även till ev. underaktiviteter som valbara pass

När arrangemanget är klart skall ni som arrangör göra följande OM ni vill att underaktiviteterna skall hamna som en kurs på CV-fliken till deltagarnas Scoutnet-profil: :

 • ”Checka in/checka ut” deltagare på respektive underaktivitet (ej folkhögskolans kurser)
 • ”slutrapportera” samt ”exportera till CV”

Kursteamen sköter kursadministrationen för Ledarskapsön kurser i Scoutnet enligt Folkhögskolans rutiner (Obs! Arrangemangets sluttid tar slut innan del två av Leda avdelning/kår kommer ha gått. Det gör inget. Kursteamet kan ändå checka ut deltagarna efter del 2:s kursomgång som vanligt. Skulle detta inte funka, trots allt, kontakta folkhögskolan på folkhogskola@scouterna.se så hjälper vi er med detta.

 

 • Länken till anmälan läggs in i kursomgångsformuläret av er alternativt av oss på folkhogskola@scouterna.se
 • Utbildningsgruppen kompletterar de underaktiviteter som är en Ledarskapsön-kurs, med kursteam för att kunna sköta den administration som tillkommer Ledarskapsöns kurser.

För support & hjälp för att skapa arrangemanget i Scoutnet kontaktar arrangören scoutnet@scouterna.se

 

Fakturering

Arrangören ansvarar själva för faktureringen av arrangemanget på kurshelgen.

Arrangören köper in och bekostar ev. kurslitteratur och märken för kursen, i Scoutshopen till Folkhögskolans kurser. Regionala utbildningsgruppen kan hjälpa till att svara på vilken litteratur som behövs till respektive kurs.

 

Intyg

Intyg postas (av folkhögskolans administratör) till kursdeltagarna för Ledaskapsöns kurser efter avslutad och rapporterad kurs,

alternativt

Kursansvarig från Scouternas folkhögskolas kursteam, hör av sig till folkhögskolans administratör om att få intygen skickade till sig innan kursstart för att dela ut under kurs.

 

Övrigt

 • Arrangören ansvarar för all planering av arrangemanget såsom mat, logi och allt praktiskt kring kurshelgen
 • Arrangören tar alla kostnader samt alla intäkter för arrangemanget och deltagarna och fakturerar också deltagarna.
 • Scouternas folkhögskola står för alla kostnader för kursteamen för Ledarskapsöns kurser (så som planering in för kurs, boende och resa till kursen)
 • Ingen fakturering behöver därmed ske mellan arrangör och Scouternas folkhögskola.

 

 

Har du frågor och eller funderingar om detta, kontakta:

Bild på Linnea Hansson Henne

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper
E-post: linnea.hansson.henne@scouterna.se
Mobil:
076-853 94 57

Linnea samordnar arbetet i Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper vars uppgift är att säkerställa att våra regionala och nationella utbildningar på Ledarskapsön, genomförs runtom i hela landet.