Utbildardagarna

Fyren2

Utbildardagarna är den årliga och självklara mötesplatsen för alla som är, eller vill bli, engagerade inom utbildning i scoutrörelsen.

Utbildardagarna hålls varje år under helgen v11 och är till för alla som på något sätt är engagerade inom Scouternas folkhögskola, eller på annat sätt är intresserad av scoututbildningar. Under helgen får vi inspiration och fortbildning kring allt som kretsar kring utbildning i scoutrörelsen.

2018 kommer Folkhögskolans utbildardagar att hållas i Jönköping.

Anmälan kommer att öppna i början av 2018 och mer info om evenemanget kommer att uppdateras här och på Utbildardagarnas Facebook-event löpande.

Facebook-eventet

Kontakt

 

Vid frågor, kontakta

utbildningsgrupp@scouterna.se