Utbildardagarna

Utbildardagarna_omslag

Utbildardagarna är den årliga och självklara mötesplatsen för alla som är, eller vill bli, engagerade inom utbildning i scoutrörelsen.

Utbildardagarna hålls varje år under helgen v11 och är till för alla som på något sätt är engagerade inom Scouternas folkhögskola, eller på annat sätt är intresserad av scoututbildningar. Under helgen får vi inspiration och fortbildning kring allt som kretsar kring utbildning i scoutrörelsen.

2018 kommer Folkhögskolans utbildardagar att hållas i Jönköping, helgen 17-18 mars.

 

Information & anmälan

Mer information och anmälningslänk hittar du här >>

Följ oss även på vårt Facebook-event.

Kontakt

Vid frågor, kontakta utbildningsgrupp@scouterna.se

Program

För många scoutledare är Trygga möten och Leda scouting idag ett självklart stöd i verksamheten och kurserna är väl efterfrågade. Under de här Utbildardagarna kommer vi lägga mer fokus på stigen vidare efter Leda scouting. Hur marknadsför vi våra kurser för att få fler deltagare? Hur gör vi för att själva bli trygga med kurspass som är nya för oss? Dessa frågor och många fler ska vi försöka få svar på under helgen.

Workshops & seminarier

Drygt en vecka innan utbildardagarna kommer du som är anmäld få ett mail med uppmaningen att välja vilka workshops/seminarier du vill gå på under helgen. Här kommer en kort presentation av dem:

 

 

Inkludering & tillgänglighet – med hjälp av femstegsmodellen

Vilka hittar till oss? Vem eller vilka sätter reglerna för vad som gäller i Scouterna? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar längre? Genom att svara på dessa frågor synliggör vi att det kan finnas personer som vi inte når eller som inte trivs i vår verksamhet.

Workshopen utgår ifrån Scouternas reflektionsverktyg ”Femstegsmodellen – för en öppen och tillgänglig verksamhet”. Modellen går ut på att diskutera och reflektera kring allt ifrån vem som börjar till vilka som stannar kvar och påverkar i scoutkåren, utbildningsgruppen eller styrelsen. Att reflektera genom Femstegsmodellen hjälper oss också att se vår egen roll och vilka erfarenheter vi har i gruppen, så att vi tillsammans kan jobba med gott bemötande och att sänka trösklar som gör att alla inte känner sig inkluderade.

 

Praktisk marknadsföring för kursteam & regionala grupper

På det här passet får du praktisk marknadsföring av folkhögskolans kurser. Hur marknadsför kursteam och regionala grupper bäst de olika kursomgångarna? Tips och trix hur vi kan bära oss åt i praktiken för att lyckas nå ut till våra blivande deltagare och fylla våra kursomgångar.

 

Målspåret Existens – en fördjupning

Passet fokuserar på målspåret existens och på hur vi som utbildar kan stötta och inspirera ledare till att använda Existens i scoutverksamheten. Passet ger också kunskap och tips och tricks för hur du kan använda målspåret existens i dina kurser.

 

Varför målspår?

Vad är egentligen grejen med målspåren och varför ska vi använda dem? Under detta pass grottar vi ner oss i programmets Varför och diskuterar möjligheterna som målspåren skapar. Vi tittar närmare på hur programpasset på avdelningsmötet, lägret eller stämman ser olika ut beroende på vilka målspår du väljer att fokusera på. Vi presenterar också det senaste inom program och berättar vad vi kommer fokusera på närmaste året!

 

Scoutmetodens syfte

Nya kursen Leda patrull (och även våra andra utbildningar) har en tät koppling till scoutmetoden. I denna workshop tittar vi på kopplingen mellan kurs och scoutmetodens sju delar. Fokus ligger på att utbyta erfarenheter och hitta nya kul sätt att synliggöra Hur vi gör scouting i våra utbildningar.

 

WAGGGS nya ledarskapsmodell och om processen med dess framtagande

Under workshopen kommer vi att gå igenom WAGGGS nya ledarskapsmodell ”6 mindsets of leadership” och hur den är tänkt att användas i verksamheten världen över. Själva workshopen läggs upp efter den modell modellen har tagits fram genom; Why, How och What. Det innebär att vi tittar på det bakomliggande syftet, vi går igenom och diskuterar modellens innehåll och slutligen provar på att göra några av de framtagna övningarna och aktiviteterna i den toolbox som just nu är under framtagande för att konkretisera modellen i verksamheten.

 

Ditt personliga ledarskap

För dig som har hållit DPL eller som är sugen på att göra det. Vi delar med oss av våra bästa tips och idéer till kurspass, vad man ska tänka på och vilka misstag det är dumt att upprepa. Välkommen till en inspirerande workshop där alla kan bidra.

 

Anpassat ledarskap

Hur blir vi en inkluderande och tillgänglig verksamhet för fler? I partnerprojektet Rätten till friluftsliv arbetar vi med att ta fram utbildningar inom anpassat ledarskap för göra verksamheten tillgänglig för barn och unga med till exempel ADHD och autism. Något vi tänker kommer göra verksamheten bättre för alla! På det här passet kommer vi prata mer om projektet och vad det syftar till. Vi visar hur normkritik kan kopplas till funktionalitet och vi går igenom grundläggande förhållningssätt och verktyg för en tillgänglig verksamhet.

 

Peer learning

Peer learning har introducerats i några av kurserna på ledarskapsön för att deltagarna ska få ett tydligt ramverk för att testa kursens innehåll i verksamheten men också för att de ska lära sig en metod att stötta andra i sin ledarutveckling och att ta emot stöttning för egen del. Men hur planeras och genomförs peer learning så att det blir lyckat? Hur får vi deltagare som säger: ”Peer är grymt!”?

 

Aktivt lyssnande

Hur kan vi använda vårt lyssnande för att på bästa sätt få deltagare att prestera och utvecklas och vad för metod kan vi använda oss av. På passet kommer vi att gå igenom teori och testa det aktiva lyssnandet i praktiken.

 

Coachande samtal

Under passet kommer vi att gå igenom hur du kan använda coachande samtal som verktyg. Vi kommer att gå in på förhållningssätt, metoder och även testa och arbeta kring metoden för att få den att komma naturligare för oss.

 

Riskhantering

Hur ser vi till att våra utbildningar och pass är så säkra som möjligt för alla? Kan ett kursmoment vara riskfritt? Ska det vara riskfritt? Workshopen bygger på många års utveckling och utvärdering av riskminimeringsarbetet med Scouternas arrangemang. Här går vi igenom metoder för riskminimering genom att jobba med scenarioplanering.

Målet med workshopen är att ge deltagaren verktyg för att kunna leda en riskidentifiering med sitt kursteam där ni tillsammans utvecklar en beredskapsplan som senare ligger till grund för det praktiska genomförandet av er utbildning/kurs.

Med en bra beredskap kan vi göra fräcka och utmanande kurspass för alla med så lite risker det bara går.

 

Digitala verktyg

Att vara utbildare i en värld som ständigt påverkas utav datorer och digitalisering skapar utmaningar och förutsättningar för att leva i en föränderlig värld.  Inom Scouternas ledarskap handlar det om att förbereda människor för ett digitaliserat samhälle och de kompetenserna som krävs. I workshopen kommer det att handla om att påvisa liknande och skillnader mellan 21 st century skills och scoutmetoden. Men även visa på praktiska digitala verktyg som kan skapa mervärden i utbildningssituationer.

 

Leda patrull

Hur kan vi arbeta med Pagodelden (det symboliska ramverket) i kursen? Hur kan vi göra den teoretiska handledningen till en upplevelse och utbildning som passar målgruppen? Detta tillsammans med andra tips för att få till en bra Leda patrull kommer vi att diskutera under detta pass. Passet riktar sig till dig som vill få en djupare inblick i Leda patrulls symboliska ramverk, hur det kan stötta under utbildningen samt för dig som vill få tips på hur de teoretiska bitarna kan göras på ett lärorikt och lustfyllt sätt.

 

MoViS – Management of Volonteers in Scouting

MoViS är en modell som WOSM har tagit fram för att beskriva livscykeln som en ideell kan genomgå i scouterna eller inom scoutkåren. I denna workshop får du svar på frågorna Hur fungerar MoViS? Vad har vi för nytta av modellen inom Scouterna och i våra kårer? Hur kan jag utbilda i modellen?

 

Introduktion för nya utbildare

Är du ny som utbildare eller intresserade av att börja utbilda med vet inte vart du ska börja? Då ska du vara med på vår workshop om introduktion för nya utbildare. Vi kommer under passet att gå igenom de viktigaste frågorna för att du ska känna dig trygg att hålla kurspass. Vad är en handledning och hur planerar du ett kurspass? Om du inte redan har ett team hjälper vi dig dessutom att får kontakt med utbildare nära dig.