Utvärderingar till kurser

Alla våra kurser skall utvärderas. Till samtliga kurser finns det utvärderingsmallar som ni anpassar efter er kurs.