Scouternas utbildningsgrupp

Fler ska gå högkvalitativ utbildning inom scouterna.

Scouternas nationella utbildningsgrupp arbetar med att öka tillgängligheten hos scouternas utbildningar genom att planera för och samarbeta med en regional struktur av utbildningsgrupper samt en tydlig och enhetlig kommunikation. Arbetsgruppen utgör även ett aktivt stöd för scouternas nationella utbildningar, exempelvis Treklöver Gilwell, Handledarutbildningen och Utbildning för utbildare.

Kontaktuppgifter

Erika Gilbertsson  (Idell ordförande)        erika.gilbertsson@scouterna.se

Mikael Stark (Anställd ordförande)         mikael.stark@scouterna.se

Fabian Östman                                      fabian.ostman@scouterna.se

Urban Thiria                                          urban.thiria@scouterna.se

Sofia Axelsson                                       sofia.axelsson@scouterna.se

Robert Patriksson                                robert.patriksson@scouterna.se

 

Vår gruppmail är utbildningsgrupp@scouterna.se.