Scouternas utbildningsgrupp

Fler ska gå högkvalitativ utbildning inom scouterna.

Scouternas nationella utbildningsgrupp arbetar med att öka tillgängligheten hos scouternas utbildningar genom att planera för och samarbeta med en regional struktur av utbildningsgrupper samt en tydlig och enhetlig kommunikation. Arbetsgruppen utgör även ett aktivt stöd för scouternas nationella utbildningar, exempelvis Treklöver Gilwell, Handledarutbildningen och Utbildning för utbildare.

Kontaktuppgifter

Erika Gilbertsson  (Ordförande)        erika.gilbertsson@scouterna.se

Hanna Bata (Ordförande)                   hanna.bata@scouterna.se

Fabian Östman                                      fabian.ostman@scouterna.se

Fredrik Tegbäck                                    fredrik.tegback@scouterna.se

Urban Thiria                                          urban.thiria@scouterna.se

 

Vår gruppmail är utbildningsgrupp@scouterna.se.