Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp

Scouterna vill erbjuda scoutledarna attraktiva och flexibla scoutledarutbildningar. Utbildningsutvecklingsgruppen arbetar med att uppdatera Ramverket (dagens system av scoutledarutbildningar) så att de motsvarar de behov som dagens scoutledare har med avseende på innehåll och format.

Kontakt

Magnus Blombergsson (ordf.) magnus.blombergsson@scouterna.se
Erika Gilbertsson erika.gilbertsson@scouterna.se
Agnes Holmstedt Gransberg agnes.holmstedt.gransberg@scouterna.se
Jenny Insulander jenny.insulander@scouterna.se
Åsa Jonsson asa.jonsson@scouterna.se
Hanna Hult Rosén hanna.hult.rosen@scouterna.se
Lars Rönnblad lars.ronnblad.scouterna.se
Roger Lindvall roger.lindvall@scouterna.se
Monica Westman Svenselius monica.svenselius@scouterna.se
Johanna Lindeberg johanna.lindeberg@scouterna.se