Kursbeskrivning

Treklöver Gilwell utbildningen är Scouternas fördjupande ledarskapsutbildning och ligger invid Reflektionssjön på Ledarskapsön. Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap, insikter och metoder för att på olika sätt utforska sin scoutidentitet inom scouterna. Detta görs genom att reflektera över vem du är idag, kring rörelsen och verksamheten.

Utbildningen ger dig olika verktyg och metoder för din personliga utveckling i ditt ledarskap. Den ger dig också en fördjupning inom gruppdynamiska modeller och teorier, ledarskapsteorier i förhållande till det egna ledarskapet, metodik och pedagogik samt djupare insikt i scoutings idé och scoutmetoden.

 

Prova-på passet är två timmar och ska vara en upplevelse, ett scoutmöte där deltagarna får genomföra olika övningar från kursen och på så sätt uppleva en del av kursen i ett miniformat.