Kursbeskrivning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet.

Vi rekommenderar att du har medverkat som ledare på en avdelning i minst ett år. Du ska ha gått Trygga möten samt Leda scouting eller ha motsvarande förkunskaper.

Kursinnehåll

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program, grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam, grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer och förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.

Helg i Stockholm och vecka på Vässarö

Vår variant av kursen Leda avdelning börjar med en helg i Stockholm och fortsätter sedan med en härlig och intensiv sommarvecka på Vässarö. Mellan kursdelarna ingår 8 timmars ”peer to peer learning”, det vill säga deltagarna arbetar parvis med reflektion över scoutarbetet. Delarna hör ihop och du anmäler dig till både helgen och veckan.

Metod

Dagarna fylls med kurspass i olika former. Vi arbetar med scoutmetoden och scoutings ideologi genomsyrar hela kursen. Vi blandar utbildning och utveckling med upplevelser och tillfälle till utbyte.

Patrullerna brukar bestå av kursdeltagare med olika erfarenheter och har ibland flera deltagare från olika delar av landet. Detta är kul och brukar berika diskussionerna eftersom erfarenheterna ofta är olika.

Tid och plats

Helgen 5-7 april

Kursen börjar fredag kväll den 5 april och avslutas på söndag eftermiddag den 7 april.

Under den inledande helgen bor vi tillsammans i Älvsjös scoutlokal.

Veckan 14-20 juni

Kursen börjar fredag morgon den 14 juni och avslutas på torsdag eftermiddag den 20 juni.

På Vässarö bor vi i tält och äter de flesta måltider i matsalen. Hajk med segling och övernattning i vindskydd ingår.

Vässarö är Stockholms scoutdistrikts lägeranläggning i Öregrunds skärgård 14 mil NNO om Stockholm. Vi samordnar resan till och från Stockholm. Det finns möjlighet att komma till Vässarö redan torsdag kväll. Många av våra deltagare väljer att efter kursen stanna kvar och fira midsommar på Vässarö.

Kursteamet

Vi är ett blandat kursteam, med mycket erfarenhet, som ger dig en bra utbildning att stå på i ditt avdelningsarbete. Vårt mål är att du under kursen ska få goda kunskaper, tips och inspiration för att du som ledare ska kunna bedriva ett bra scoutarbete. Eftersom vi genomför kursen med scoutmetoden kommer du också att få med dig många konkreta programtips att testa och utveckla på hemmaplan.

Kursavdelningen Alunit har funnits länge vilket ger kursen stabilitet och avdelningen traditioner. Den har sitt ursprung i Svenska scoutförbundets allmänna ledarutbildning ALU och Ledarutbildning Scout. Kursen har förstås anpassats efter det aktuella scoutprogrammet och kursinnehållet för Leda avdelning. Det blir en ny och modern kurs – med gamla traditioner. Vi vill ge alla deltagare en kombination av Utbildning och Utveckling, Upplevelse och Utmaning. Vi vill ge våra deltagare möjlighet att byta kunskap och knyta band.

 

Välkommen till en kul och intensiv kurs önskar Alunits ledarteam. 

Kostnad

Kursavgift 2 500 kr (preliminärt)
Undervisning är kostnadsfri, däremot tas en kursspecifik avgift för bland annat material, kost och logi.

Kursbidrag

De flesta kårer och distrikt brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning inklusive resa och boende. Kontrollera med din kår och ditt distrikt!

NSF

Scouter som tillhör NSF kan få bidrag för scoutledarutbildningar. Kontakta NSF scoutkansli för mer information, se nsf.scout.se

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se Scouternas utbildningsfond