Kursbeskrivning

2018-10-21 pilotkurs i NPF i projektet Rätten till friluftsliv mellan Scouterna och Friluftsfrämjande. Alla har givit modellrelease.

Vi fungerar alla olika! Fördjupa din kunskap, dina perspektiv och verktyg kring hur du anpassar ledarskapet till barn och unga med adhd eller autism.

I en 2 dagars utbildning byter vi erfarenheter och fyller på våra kunskaper kring hur vi fungerar olika, adhd och autism, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Målgrupp

Ledare för barn- och ungdomsverksamhet i Scouterna.

Praktiskt

Utbildningen startar lördag kl 10 och avslutas söndag kl 13.

Av ekonomiska skäl kommer de flesta att dela rum med någon annan, men möjlighet till boende i enkelrum kommer att finnas för den som behöver. Om övernattning inte fungerar för dig, kontakta oss så hittar vi en lösning.

Du som reser från utanför Mälardalen kan få reseersättning på upp till 800 kr. Du bokar själv din resa och redovisar kvittot. Praktiskt info om detta får du när du har anmält dig.

Förkunskaper

Du som anmäler dig kommer att få en länk till den webbaserade grundkursen i Anpassat ledarskap som ger grundläggande kunskap i att anpassa ledarskapet till unga med adhd eller autism. Den behöver vara gjord för att du ska kunna delta.

Utbildare

Julia Carlbäcker, Sanna Moberg och Christina Andersson.