Kursbeskrivning

Utbildningen Ditt personliga ledarskap fokuserar på din personliga utveckling, kopplat till ditt engagemang i Scouterna. Under utbildningen får du möjlighet att utforska dina styrkor och identifíera mål i relation både till ditt ledarskap och ditt följarskap.

Utbildningen utgår från upplevelsebaserat lärande. Den är mer praktisk än teoretisk och låter deltagaren få känna, testa och reflektera hellre än att lära sig om olika modeller. Utbildningen är 4 dagar lång och rymmer också Peer learning, en metod för fortsatt lärande genom strukturerad reflektion i par som sker mellan de två kurshelgerna.

Målgrupp: Utbildningen passar alla ledare som känner sig redo för att ta beslut om sin utveckling. Den låter alla deltagare utgå från sitt eget nuläge.

 

Utbildningen ger dig:

  • Möjlighet att identifiera och utforska dina styrkor
  • Stöd att formulera en plan för hur människor runt omkring dig kan hjälpa dig framåt i din utveckling
  • Formulera ett långsiktigt utvecklingsmål för ditt scoutengagemang och bryta ner det i delmål