Kursbeskrivning

E-kursen är en ledarutbildning Patrull i två delar som hålls varje år kring årsskiftet. Första året går du kurs I. Den riktar sig främst till andraårs äventyrarscouter, som kan fungera som vice patrulledare under den kommande vårterminen och nästa höst. Kurs I innehåller bland annat kurspassen Friluftsteknik, Lära ut lek, Patrullroller, Planera patrullmöte och Den nye i patrullen. Kurs II är för de äldre äventyrarscouterna som redan gått kurs I. Som deltagare på kurs II får du bland annat genomföra kurspassen Att instruera, Planera patrullövernattning och Ledarskap. Dessutom går deltagarna på kurs II ut på vinterhajk och sover en natt i skogen framför öppen eld. Alla deltagare får delta i en praktisk sjukvårdsövning och vid sidan om kurspassen finns dagsspår, överraskningar och en minnesvärd avslutningskväll.

Under E-kursen får du lära dig nya saker. Du tar också tillvara på det som finns inom dig och utvecklas. Dessutom har du en enastående möjlighet att träffa nya vänner och ha kul.

Av flera anledningar har vi som krav att man som deltagare på E-kursen ska ha med sig en ledare från sin avdelning eller kår på kursen. Fråga dina ledare om du är osäker eller ta kontakt med någon ur kursteamet nedan för mer information. Har du fått denna inbjudan i pappersform från dina ledare så innebär det i regel att just dina ledare kommer vara med på kursen!