Kursbeskrivning

Vem är scouten?

Scouterna som organisation vilar på värderingen om alla människors lika värde. I arbetet med ungdomar lyfts arbetet med mångfald, tillgänglighet och delaktighet fram som centrala delar. Men hur främjar vi egentligen allas lika värde? Är alla lika välkomna i scouterna? Vem är den självklara Scouten? Under denna eftermiddag kommer vi fördjupa kunskaperna kring normer i vardagen och hur vi omedvetet (och ofrivilligt) ofta återskapar samhällets ojämlikhet, samt hur vi kan utmana oss själva och bli bättre på inkludering. Utbildningen kommer innehålla genomgång av begrepp, övningar och fördjupning i normkritiska perspektiv.