Kursbeskrivning

Friluftsledarkurs Sommarfjäll är en fördjupande utbildning i friluftsliv och ledarskap knutet till friluftslivet på fjället under barmarksperioden.

Kursen är uppdelad på två kursveckor

Del 1 / Första veckan bygger på valda delar ur Fjällsäkerhetsrådets normer för Fjälledare i syfte att ge deltagaren den nödvändigaste kunskapen för vistelse i Fjällmiljö och ge deltagaren upplevelsebaserad inlärning för de vanligaste problem som kan uppstå i Fjällmiljö. Deltagaren tillbringar huvuddelen av veckan på kalfjället med ett par nätter utomhus.

Del 2 / andra veckan genomförs i huvudsak som en fjälltur inom ramen för ett arrangemang på t.ex. avdelnings-, eller kårnivå. Del 2 genomförs tidigast nästkommande år på sommaren genom en särskild anmälan.

Kursen innefattar bl.a fjäll och säkerhet, övergång vattendrag, sjukvård och ledarskap och kunskapsförmedling.

Mål:

  • Lära sig friluftsteknik och säkerhet knutet till fjället och årstiden.
  • Introduktion till ledarskapet knutet till fjällmiljön.
  • Ge grundläggande kunskap och färdighet för att vistas säkert i fjällmiljö under barmarksperioden.

För att tillgodogöra dig målen med kursen bör du ha god kondition och det är bra om du gått någon ledarutbildning inom scouterna eller annan organisation.

 

Del 2 genomförs under en veckas tid i början av juli 2022.