Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till den som har varit handledare på minst en TG-kurs, Värdebaserat ledarskap eller har annan erfarenhet som handledare/coach och vill bli handledare på Treklöver-Gilwell eller Värdebaserat ledarskap.

Syftet är att ge kursdeltagaren ökad trygghet i sin roll som handledare av deltagarnas personliga utveckling och utvecklingsarbeten.

Kursdeltagaren ska få reflektera över handledarskapets natur, sin egen roll, sina styrkor och utvecklingsområden samt få möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till handledningen. Kursdeltagaren ska också få metoder, tips och idéer vad gäller det praktiska genomförandet av handledningen.

Utbildningen ger dig:

  • Verktyg och förhållningssätt till att handleda individer och grupper
  • Insikter i din egen bias, hur du väljer att hantera olika scenarion
  • Möjligheter att träna på ditt handledarskap och aktivt lyssnande, i en trygg miljö

Kursen genomförs i scoutstugan Ålstäket på Värmdö.
Den börjar på lördag morgon kl 9:00 och avslutas på söndag eftermiddag kl 14:00.
Alla är välkomna redan på fredagen