Kursbeskrivning

Kursbeskrivning
Leda scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning.

Innehåll
Utbildningen ger:

Förståelse för vad som gör scouting till scouting
Kunskap om hur du planerar ett möte
Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Den här omgången av Leda Scouting består av två kurstillfällen, man kan alltså inte välja att bara gå det ena.