Kursbeskrivning

Välkommen att gå en kurs under Prisma!

 

Equmenia strävar efter att utbilda sina ledare för att kunna erbjuda ännu bättre verksamhet. Under Prisma kommer det därför att finnas möjlighet fördjupa sig i inom olika aspekter av sitt scoutledarskap.

 

Det kommer att gå ca fyra olika pass varje dag. Dessa kommer hållas på spontan-aktivitetstiden under eftermiddagarna. Varje pass är ca 2 timmar och kommer hållas vid ledarcaféet. För att kunna gå på passen måste ni kunna lämna er kår en liten stund. Vi vet att detta kommer vara svårare eller lättare beroende på hur situationen är hos just er. Men förhoppningsvis går det ändå att lösa vid något eller några tillfällen under veckan. Prata gärna ihop er med de närliggande kårerna så kanske ni kan skicka någon ledare som sedan kan återberätta för de som inte kunde gå.

 

Det kommer finnas en stor bredd av olika typer av pass och innehåll under veckan. Gemensamt är att det inte krävs någon förberedelse inför passen. Vissa av passen är prova-på-pass, dessa är förkortade varianter av längre utbildningar från Ledarskapsön där ni får ett smakprov på innehållet.

 

För att göra passen så bra som möjligt kommer vi att ha en föranmälan till alla kurspass. Detta är för att vi ska kunna planera och exempelvis dubbla pass som är extra populära. I mån av plats kommer det också att gå att anmäla sig på lägret.

 

Anmäl dig senast den 23 juni via länken nedan.

 

———————————————————————————————————

Praktiskt seminarium: Hantverk och Bibeln (Anna-Lena Jarl)

Hur kan man jobba med hantverk och slöjd i mötet med bibelberättelser?
I detta seminarium funderar vi tillsammans kring hur vi kan använda hantverk och vår kreativitet för att levandegöra Bibelns berättelser.
Vi kommer att arbeta med kniv, nål, tråd, ull, naturen och våra händer. Inga förkunskaper krävs. Material finns på plats.

 

Målgrupp: Alla ledare & funktionärer

 

När? Måndag 22/7 kl 13.00-15.00

 

 

———————————————————————————————————

Prova-på-pass: Leda kår/förening (Arvid Hardmo & Erika Gilbertsson)

Leda kår är en kårlednings- och föreningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens/föreningens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna. På detta prova-på-pass kommer du att få insikt i strategiskt kårlednings- och föreningsarbete samt få insikt i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

 

Målgrupp: Detta prova-på-pass är öppet för alla ledare och funktionärer. Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår/förening och som vill ta ett större ansvar för kårens/föreningens arbete. Kursen passar också dig som har ett uppdrag i en regionsstyrelse.

 

När? Måndag 22/7 kl 14.00-16.00
——————————————————————————————————–

Praktiskt ”torg” kring att vara Equmeniaförening (Maria Melin mfl)

Under två timmar får du chansen att ta emot information och ställa frågor kring vad det innebär att vara förening i Equmenia. Det blir ett ”torg” där du själv väljer vilka punkter du besöker. Vi kommer bl.a. att ta upp medlemskap, närvaro i Repet, att vara styrelse, GDPR och självklart kommer vi att försöka svara även på andra frågor!

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Måndag 22/7 kl 15.00-17.00
———————————————————————————————————

Prova-på-pass: Ditt personliga ledarskap (Arvid Hardmo & Erika Gilbertsson)

Utbildningen Ditt personliga ledarskap fokuserar på din personliga utveckling, kopplat till ditt engagemang i Equmeniascout/Scouterna. Under utbildningen får du möjlighet att utforska dina styrkor och identifiera mål i relation både till ditt ledarskap och ditt följarskap. På detta prova-på-pass kommer du att få möjlighet att börja identifiera och utforska dina styrkor och utifrån det reflektera kring vad ditt nästa steg i Equmeniascout/Scouterna är.

 

Målgrupp: Detta prova-på-pass är öppet för alla ledare och funktionärer. Utbildningen passar alla ledare som känner sig redo för att ta beslut om sin utveckling och den låter alla deltagare utgå från sitt eget nuläge.

 

När? Måndag 22/7 kl 16.00-18.00
——————————————————————————————————–

Led med ditt liv – fyra grunder för att leda unga Magnus Sternegård och Ola Rikner

Equmenia har de senaste åren haft en särskild satsning på ledarskap, och en grund för detta är den gemensamma ledarboken ”Led med ditt liv – fyra grunder för att leda unga” Den tar upp fyra grunder för självledarskap, församlingsliv och verksamhet bland barn och unga: berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. I seminariet går vi igenom bokens innehåll samt hur ni som ledare kan läsa och använda boken för gemensam utbildning i er lokala förening och församling.

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Tisdag 23/7 kl 13.00-15.00

 

 

——————————————————————————————————–

 

Leda scouting med Equmeniaprofil – 2 tillfällen (Arvid Hardmo & Erika Gilbertsson)

Leda scouting är den kurs som inleder resan på Ledarskapsön och ger grundläggande kunskap i att skapa scouting utifrån Scouternas program samt förståelse för vad ledarskap i Scouterna och Equmeniascout innebär. Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

 

• Förståelse för vad som gör scouting till scouting
• Kunskap om hur du planerar ett möte
• Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouterna och Equmenias värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap
• Kunskap om Equmenia och vad scouting på kristen grund innebär
• Kännedom om vad som krävs av en scoutledare i Equmenia

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till nya scoutledare och till dem som har varit ledare ett tag men som önskar mer kunskap om Scouternas program.

 

När? Tisdag 23/7 kl 14.00-17.00 och torsdag 25/7 kl 14.00-17.00
OBS! För att anses ha genomfört kursen och få kursintyg krävs närvaro på båda tillfällena.

 

———————————————————————————————-

Suntprat (Anna Karin Herngren Wirdheim m fl)

Suntprat ger dig tips på metoder och material för att prata om alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier med tonåringar. Att prata om det är en hjälp för tonåringar att göra kloka val och förebygger beroende. I utbildningen kommer vi att samtala om förhållningssätt och samtalsmetodik för att få igång samtal om det som vi ibland har svårt att börja prata om. Du kommer också att få prova på metoder och material som tagits fram av Sunprat.

 

Målgrupp: Alla som är ledare för tonåringar och som vill ha öppna samtal kring alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier med dessa tonåringar

 

När? Tisdag 23/7 kl 15.00-17.00

 

 

——————————————————————————————————–

 

Alla barn är lika olika (Anja Wändal)

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsnedsättningar ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder vi denna grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd. En grundläggande tanke är att de förhållningssätt  som är bra för barn med funktionsnedsättningar är bra för alla barn.

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer.

 

När? Tisdag 23/7 kl.17.00-20.00.

 

———————————————————————————————————

 

Datorspel på gott och ont (Oskar Foldevi, psykolog)

Datorspel hör till de största intressena bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Bland unga killar konstaterar man nu att nära 50% ägnar 3 timmar om dagen eller mer åt datorspel. Hur kan man förstå varför spelen blivit så populära och hur påverkar spelandet hälsa och fungerande? Vi har bjudit in Oskar Foldevi, en psykolog som driver verksamheten Reconnect där man specialiserat sig på att hjälpa och öka förståelsen kring det som i vardagligt språk kallas ”dataspelsberoende”.
Föreläsningen kommer att handla om datorspelande i stort, varför det lockar och vilka utmaningar det innebär för ungdomar och familjer.

 

Målgrupp: För dig som i ditt ledarskap möter unga och vill veta mer om datorspelande och hur man tar vara på det som är positivt och hur man kan hjälpa unga att ha balans i sitt spelande och livet.

 

När? Torsdag 25/7 kl 13.00-15.00

 

 

——————————————————————————————————–

Utepedagogik och andakt (Mikael Nilsson)

Att uppleva andakt mer än att lyssna till andakt. Hur man gör andakter som känns i kroppen. Praktik, teori och tips att använda i din patrull.

Max 20 deltagare

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Torsdag 25/7 kl 15.00-17.00

 

 

—————————————————————————————————–

 

Prova-på-pass: Anpassat ledarskap (Veronica Östervall)

Hur får jag som ledare fler att kunna delta som sig själva? Hur möter jag barn och unga med ADHD och autism i min verksamhet? Vad har Scouternas folkhögskola att erbjuda mig som ledare när det kommer till kunskap och verktyg i att inkludera fler?

 

På det här passet delar vi med oss av våra erfarenheter som ledare. Vi pratar om hur vi i verksamheten kan möta deltagares olika behov och skapa en förutsägbar och inkluderande verksamhet. Vi delar med oss till varandra av tips och verktyg som gör det enklare och roligare att vara ledare. Vi får också smakprov på de utbildningar som tas fram i ämnet Anpassat ledarskap och får veta mer om hur man som ledare kan ta del av dem.

 

Välkommen du som vill utvecklas i ditt ledarskap så att fler barn och unga kan vara med som sig själva. Du kan vara helt ny i ämnet eller ha gått till exempel Alla barn är lika olika, alla kan bidra och alla kan fördjupa sig.

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Torsdag 25/7 kl 15.00-17.00

 

 

——————————————————————————————————–

Scouting på kristen grund (Atle Svanberg)

Vi arbetar med frågor som rör scouting och kristen tro. Du får konkreta tips kring andakten och vi diskuterar hur aktivitet och andakt kan hänga ihop så det blir en röd tråd i scoutmötet. Vi ser på relationen mellan församlingen och scoutkåren, varför den är viktig och hur vi kan stärka varandra. I ledargruppen finns det kanske olika syn på kristen tro, några vet vad de tror, andra känner sig osäkra eller är inte bekväma med att hålla en andakt. Vi samtalar om hur vi som ledare kan respektera varandra och hjälpa scouterna att växa i tro.

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Fredag 26/7 kl 13.00-15.00

 

 

——————————————————————————————————–

Prova-på-pass: Värdebaserat ledarskap (Arvid Hardmo & Erika Gilbertsson)

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Förhoppningen med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap. I detta prova-på-pass får du möjlighet att utforska dina egna värderingar och reflektera kring hur du leder baserat på dina värderingar.

 

Målgrupp: Detta prova-på-pass är öppet för alla ledare och funktionärer men kursen riktar sig till dig mellan ca 20-25 år.

 

När? Fredag 26/7 kl 14.00-16.00

 

 

——————————————————————————————————–

Att tillåta mångfald i föreningen (Henric Götefelt)

Alla ska få plats i Equmenia och få samma chans att växa i gemenskap med varandra och Jesus. Men hur gör vi då för att alla ska få plats och känna sig hemma? Det här passet ger dig och din förening konkret handledning och tips på hur ni som ledargrupp kan skapa en miljö där alla får plats och alla känner sig hemma. Vi utgår från Equmenia ledarbok Led med ditt liv och Equmenias hållbarhetspolicy och arbetar oss tillsammans igenom begrepp som mångfald, rasism och inkludering. Det finns också utrymme för samtal och frågor.

 

Målgrupp: Alla ledare och funktionärer

 

När? Fredag 26/7 kl 15.00-17.00

 

 

——————————————————————————————————–

 

Prova-på-pass: Treklöver Gilwell (Arvid Hardmo & Erika Gilbertsson)

Treklöver-Gilwell ger dig ett eget scoutäventyr och möjlighet att utveckla ditt ledarskap tillsammans med nya scoutvänner. Detta är en fördjupande ledarskapsutbildning där du under kursen får du möjlighet att reflektera över ditt ledarskap kopplat till den du är och vill vara i din scoutverksamhet utifrån aspekterna; Individ, Grupp, Kåren/Organisationen samt Fundament. Det som särskiljer kursen från andra scoutledarutbildningar är att du får möjlighet att fördjupa och utveckla ditt scoutledarskap, genom ett större personligt utvecklingsarbete och i den gemensamma scoutupplevelse du får med de andra deltagarna på kursen. Under detta prova-på-pass kommer du att få testa metoder från utbildningen och få börja reflektera kring din egen scoutresa med fokus på att utforska och tydliggöra ditt engagemang inom Equmeniascout/Scouterna.

 

Målgrupp: Detta prova-på-pass är öppet för alla ledare och funktionärer men för att gå kursen bör du vara minst 23 år och ha minst tre års ledarerfarenhet.

 

När? Fredag 26/7 kl 16.00-18.00
——————————————————————————————————–