Kursbeskrivning

Dagtur Tinnerö eklandskap

Leda avdelning är en rolig och utmanande ledarutbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och ledarteamet.

Du får verktyg för att skapa en spännande och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag,  inspirerar och ger dig många nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig:
• Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
• Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
• Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
• Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar.

Målgrupp: Ledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam. Det är en fördel om du har gått en grundläggande scoutledarkurs, som exempelvis Leda Scouting. Kursen passar också utmärkt för dig som varit ledare länge och som vill få ny inspiration i ditt scoutledarskap.

Omfattning: 32 timmar uppdelat på två tillfällen, du utför också en uppgift emellan tillfällena med stöd av en ledarkollega på kursen. Du har möjlighet att komma på fredagskvällen.