Kursbeskrivning

Normkritiskt ledarskap

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. 

Innehåll

Leda scouting är sammanlagt 12 utbildningstimmar.

Kursen är uppdelad på två helger, lördag-söndag, med uppgift att lösa mellan kurstillfällena. Mer information angående möjlighet till övernattning kommer senare.

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig :

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program.
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam.
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer.
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.

Under kursen lär du dig bl a:

  • att skapa verksamhet
  • att leda scouter
  • mer om barn och unga
  • mer trygg verksamhet
  • om välmående ledarteam
  • peer learning

Helg 1

Tid

Lördag den 19 januari kl 09.15 till 17.30 (fika från 08.45). Kursen har kvällspass.
Söndag den 20 januari kl 09.00 till 15.30 (ca)

Plats

Stiftsgården i Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik

Se: Karta på Google Maps
Läs mer: www.stiftsgarden.org

Helg 2

Tid

Fredag 5 april Drop-in från kl. 19:00. Inga kurspass men trevlig samvaro
Lördag 6 april Start 09:00, kurspass hela dagen inklusive kvällspass
Söndag 7 april Kurspass fram till tidig eftermiddag (exakta tider meddelas senare och anpassas till ev. tågresenärer)

Plats

S:t Olofs scoutgård, Slånbärsgatan 11, Västerås
Karta och vägbeskrivning: Slånbärsgatan 11

Det går hyfsat med lokalbuss till scoutgården, linje 6, hållplats Apalby.
Busstider m.m.: VL-buss

Boende på golv (tag med luftmadrass och sovsäck) alternativt på hotell eller annat boende du ordnar själv. Närmast ligger Good Morning Hotell och Hem till Gården.

Kostnad

Helg 1: Se Rättvikskurserna 2018
Helg 2: 350 kr för kost och logi i scoutstugan. Ingen reduktion om du väljer annat boende som du i så fall ordnar själv.

Övrig information

Tag med dig kursböckerna Ledaren och Anpassat Ledarskap.

Kläder även för att vara ute.