Kursbeskrivning

Normkritiskt ledarskap

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. 

Innehåll

Leda scouting är sammanlagt 12 utbildningstimmar.

Kursen är uppdelad på två helger, lördag-söndag, med uppgift att lösa mellan kurstillfällena. Mer information angående möjlighet till övernattning kommer senare.

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig :

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program.
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam.
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer.
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.

Under kursen lär du dig bl a:

  • att skapa verksamhet
  • att leda scouter
  • mer om barn och unga
  • mer trygg verksamhet
  • om välmående ledarteam
  • peer learning

Tid

Lördag den 20 januari kl 09.15 till 17.30 (fika från 08.45). Kursen har kvällspass.
Söndag den 21 januari kl 09.00 till 15.30 (ca)

Helg 2 genomförs under våren 2018. Datum meddelas senare och plats väljs med hänsyn tagen till varifrån deltagarna kommer,

Plats, helg 1

Stiftsgården i Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik

Se: Karta på Google Maps
Läs mer: www.stiftsgarden.org

Anmälan, kostnad och övrig information

Se Rättvikskurserna 2018