Kursbeskrivning

Ledarskap_ring

PGA SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUS I STOCKHOLM ÄR KURSEN INSTÄLLD. VI HÄNVISAR TILL LEDA AVDELNING – VECKOLÅNG UNDER SOMMAREN ELLER TILL (ÄNNU ER PUBLICERADE) KURSER HÖSTEN 2020

 

Ledarutbildningen Leda avdelning – Tvådelad – är kursen för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för ledarteamet och avdelningen. Den här kursvarianten är lite kortare och billigare än våra andra Leda Avdelningskurser, men innehåller hela materialet för kursen.

Kursinnehåll

• Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program.
• Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam.
• Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer.
• Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.
• Peer to peer learning mellan kurstillfällen tillsammans med annan deltagare från kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig framför allt till ledare som tar eller vill ta ett större ansvar för sitt ledarteam, terminsplanering och som vill lära sig mer om friluftsliv och hajkplanering. Kursen passar också utmärkt för dig som varit ledare länge och som behöver extra inspiration i ditt ledarskap.
Förkunskapskrav: Vi rekommenderar att du har medverkat som ledare på en avdelning i minst ett år. Du ska ha gått Trygga möten samt Leda scouting eller ha motsvarande förkunskaper.

Metod

Vi arbetar med scoutmetoden och scoutings ideologi genomsyrar hela kursen. Vi blandar utbildning och utveckling med upplevelser och tillfälle till utbyte.
Mellan kurstillfällena har du kontakt med någon av de andra kursdeltagarna där ni hjälper varandra att utvecklas och växa som ledare, metoden kallas peer to peer learning eller kollegialt lärande, 8 timmar.

Anmälan avser båda kurshelgerna, det är inte möjligt att bara gå den ena eller andra helgen.

När och Var

Kursen pågar lördag-söndag, med möjlighet att anlända och sova över redan från fredag kväll för den som vill. Vi kommer att vara någonstans på Södertörn, exakt plats meddelas senare.

Kursbidrag

De flesta kårer, distrikt, organisationer betalar kursavgiften eller subventionera kostnaden för ledarutbildning, kontakta din kår och/eller ditt distrikt!
Scouternas utbildningsfond Om kostnaden för kurs är ett hinder kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till, mer information finns på Folkhögskolans webplats.