Kursbeskrivning

20131006 Ledarutbildning för utbildare genom Scouternas folkhögskola, Ackrediteringskurs. Frustuna by i Gnesta.

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet

Innehåll:

Utbildningen ger dig :

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program.
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam.
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer.
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund.

Under kursen lär du dig bl a:

  • att skapa verksamhet
  • att leda scouter
  • mer om barn och unga
  • mer trygg verksamhet
  • om välmående ledarteam
  • peer learning

Tid:

Del 1: 27-28 april
Del 2: 25-26 maj

Plats:

Del 1:  Apelhult
Del 2: Apelhult

Kostnad:

1000 kr, för båda kurshelgerna.
Kurskostnaden inkluderar mat, material, boende och boken Anpassat ledarskap.

De flesta kårer eller distrikt brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning. Kontrollera med din kår/distrikt vad som gäller!

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se: Scouternas utbildningsfond

Övrigt