Kursbeskrivning

Kungsleden, Sweden

Leda för en hållbar värld är en kurs där du som utmanarscout utvecklar ditt ledarskap för att göra världen bättre. Kursen ges av Scouternas Folkhögsskola tillsammans med Försvarsmakten.

De utmaningar vi står inför, ekologiska, sociala och ekonomiska, är ofattbara. De kommande femton åren är avgörande för att nå en hållbar utveckling för mänskligheten och planeten. Det kommer krävas stor beslutsamhet och initiativförmåga. Kursen ger dig redskap och stöttar ditt engagemang för att leda för en hållbar värld.

Årets kurs

Kursen är veckolång och sker i fjällmiljö i Norrland i samarbete med Försvarsmakten. Scoutmetoden, scouternas pedagogiska grundsyn och scouternas program kommer prägla arrangemanget. För hållbar utveckling är utgångspunkten FNs Globala mål och Agenda 2030. Extra fokus kommer ligga på de mål som vi kan knyta till den miljö vi verkar i.

Under kursen kommer vi förflytta oss till fots med övernattningar i, utifrån utbildningen lämpliga naturområden. Övernattningarna kan komma att bli i större tält, enmanstält men även i egenhändigt byggda bivacker.

Ta chansen att utveckla ditt ledarskap och vara med och förändra världen!

Anmälan och praktisk info

  • När: Vecka 32, 2018. Start kan komma att ske på fredag, lördag eller söndag vecka 31.
  • Var: Kursen sker i Norrland, exakt plats är ännu inte bestämd.
  • Kostnad: Kursen är gratis men resan till och från kursen betalar du delvis själv. Resekostnader inom Sverige över 400 kr ersätts förutsatt att bokning sker i god tid och följer arrangemangets resepolicy (som du får i samband med antagning). Är kostnaden ett hinder för ditt deltagande, kontakta oss.
  • Ansökan: Antalet platser är begränsat och urval bland sökande kommer att ske. Sista dag för ansökan kommer vara i mitten av mars och besked ges en vecka efter att ansökan stängt.

 

Mer info? Mejla på hallbarvarld@scouterna.se.