Kursbeskrivning

Jag ska förändra världen!

                                                                               

Leda för en hållbar värld är en kurs där du som utmanarscout utvecklar ditt ledarskap för att göra världen bättre.

De utmaningar vi står inför, ekologiska, sociala och ekonomiska, är ofattbara. De kommande femton åren är avgörande för att nå en hållbar utveckling för mänskligheten och planeten. Det kommer krävas stor beslutsamhet och initiativförmåga. Kursen ger dig redskap och stöttar ditt engagemang för att leda för en hållbar värld.

Årets kurs

Kursen är veckolång och sker till havs på en av försvarsmaktens stora segelbåtar, HMS Gladan. Scoutmetoden, scouternas pedagogiska grundsyn och scouternas program kommer prägla arrangemanget. För hållbar utveckling är utgångspunkten FNs Globala mål och Agenda 2030.

Inga förkunskaper i segling krävs. Försvarsmakten kommer instruera i segling.

 

Ta chansen att utveckla ditt ledarskap och var med och förändra världen!