Kursbeskrivning

Kursen Leda globalt ger dig mod, verktyg och inspiration att leva hållbart i takt med utvecklingen. Med utgångspunkt i det egna värdebaserade ledarskapet jobbar vi med hållbar utveckling och de globala målen i vår samtida värld.

Som deltagare på den här kursen kommer du få en faktabaserad helhetssyn och insikter kring ett globalt hållbart ledarskap. I ett upplevelsebaserat sammanhang får du redskap som stärker engagemang och känslan att själv kunna bidra till samhällsförbättring. Kursen innehåller moment i hållbar utveckling, ledarskap, projektledning samt interkulturell förståelse och mångfald.