Kursbeskrivning

Avslutande kursdag Leda kår för dig som deltagit i kurshelg på Rättvik 2018, Rättvik 2019 eller Uppland 2019.

Under kursdagen blir det redovisning av deltagarnas kårprojekt, kompletterande utbildning, diskussioner kring frågeställningar på kårerna samt redovisning från Scoutledningsträffen (f.d. distriktsordförandekonferensen)

Kursdagen är obligatorisk för att avsluta Leda kår

Alternativ kursdag är söndagen den 28 april i Västerås/Skultuna.
Se Leda kår del 2 Västerås

Vem

För dig som deltagit i kurshelg men inte avslutande kursdag:

  • Rättvikskurs 2018
  • Rättvikskurs 2019
  • Upplandskurs 2019

När

Söndagen den 19 maj kl. 10:00 – 16:00

Var

Karlsro scoutkår, Scoutgården Blodstensvägen 54, 752 48 Uppsala
Karta och vägbeskrivning: Scoutgården Blodstensvägen 54

Förbered

Kort muntlig presentation (ca 5 min) av din kåruppgift