Kursbeskrivning

2018-10-21 pilotkurs i NPF i projektet Rätten till friluftsliv mellan Scouterna och Friluftsfrämjande. Alla har givit modellrelease.

Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna. 

Innehåll:

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Detta innefattar alltså i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Kursen vänder sig till enskilda individer och det är alltså inte ett krav att hela styrelsen skall gå den tillsammans.

Omfattning:

Kursen omfattar totalt 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget personligt kortare arbete*, som genomförs kort efter kursen. De 14 timmarna kan fördelas på olika sätt beroende på utbildarnas och deltagarnas förutsättningar.

Tid:

Del 1: 8 november 2020
Del 2: 6 december 2020