Kursbeskrivning

Dagtur Tinnerö eklandskap

Leda Kår Malmö – Hässleholm – för dig som är eller vill bli en del av en av styrelse

I denna kurs lägger vi tonvikten på vad man gör i styrelsen, men inte på de olika rollerna som till exempel ordförande, kassör, sekreterare. Du kommer få kunskaper i hur man analyserar och förbättrar kårens situation och arbeta med olika verktyg för att förbättra relationerna i kåren. Du får insikter i hur ni som kårledning kan leda och stötta kårens ledare på olika sätt och vi tar också upp frågor kring kårens värderingar, kultur och återväxt.

Kursen är på två dagar vid två tillfällen med arbete före, under och efter kursdagarna. Det sista arbetet redovisas för kursledarna på ett sätt som presenteras vid kursen. Kursen omfattar 14 timmar plus hemarbete och redovisning.

Om du vill läsa mer om kursen, kan du läsa om det här. Länk: http://www.scouternasfolkhogskola.se/ledarskapson/verksamhetshojden/leda-kar/

Anmälningsregler

Här hittar du scouternas folkhögskolas anmälningsregler: Anmälningsregler