Kursbeskrivning

Leda kår lägger fokus på det som går utöver det formella styrelsearbetet i scoutkåren, det formella och praktiska som budgetar och styrelseprotokoll är inte en del av den här kursen. Istället får du fundera kring och diskutera kårledningens uppdrag och roll liksom strategiskt kårledningsarbete. Du får också med dig kunskaper och verktyg för att stärka relationerna i kåren och för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som kan uppstå i en scoutkår. Du får insikter i hur ni som kårledning kan leda och stötta kårens ledare på olika sätt och vi tar också upp frågor kring kårens värderingar, kultur och återväxt.

Målgruppen är alla som vill få en helhetsbild av hur en kår fungerar som vill ta ett större ansvar för kårens utveckling. Du kan vara med i en kårstyrelse, kårledning eller distriktsstyrelse eller se dig själv i en styrelseroll inom en snar framtid. Det kan vara en fördel att vara mer än en från kåren som går samtidigt, men en viktig del är också utbytet med kårledare från andra kårer.

Kursen är på 14 timmar plus en utmaning att ta med sig hem efter kursen. Vi startar fredag kväll och avslutar senast 20.00 på lördag kväll.

Kursen hålls i samarbete med Norra Smålands scoutdistrikt.