Kursbeskrivning

Leda kår kommer gå under Scoutmums som arrangeras av Dacke Scoutdistrikt tillsammans med Östra regionala kansliet och Östra regionala utbildningsgruppen.

Utbildningen genomförs av utbildare från östra regionen. Läs mer om Scoutmums på länken här i katalogen.

 

Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna.

En kårledning har många uppgifter och ställs inför många utmaningar. I allt från krishantering och att bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete till att löpande visa uppskattning gentemot kårens ledare. Ledare som ofta arbetar med många olika uppgifter i kåren samtidigt och där många vuxit upp från barnsben och andra kommit in senare.

 

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar