Kursbeskrivning

20131005 Ledarutbildning för utbildare genom Scouternas folkhögskola, Ackrediteringskurs. Frustuna by i Gnesta.

Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna.

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

Målgrupp: Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Detta innefattar alltså i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Denna kurs vänder sig till enskilda individer och det är alltså inte ett krav att hela styrelsen skall gå den tillsammans.

Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget personligt kortare arbete, som genomförs kort efter kursen. De 14 timmarna kan fördelas på olika sätt beroende på utbildarnas och deltagarnas förutsättningar.

Tid

Kurshelg

Lördag den 20 januari kl 09.15 till 17.30 (fika från 08.45). Kursen har kvällspass.
Söndag den 21 januari kl 09.00 till 15.30 (ca)

Efter kursen blir det ett tillfälle för uppföljning av den personliga uppgiften. Tid och plats anpassas efter kursdeltagarnas förutsättningar.

Dag 2 – Komplettering

Uppföljning av deltagaruppgift och kompletterande utbildning med diskussioner genomförs på tre olika tillfällen. Som deltagare kan du välja det som passar dig bäst:

  • Lördag  21 april, kl 10-14, Falun (distriktslokalen)
  • Söndag 22 april, kl 10-14, Uppsala (Karlsro scoutkår)
  • Web/distansmöte under v.17 enligt separat information

Anmälan längre ner på denna sida!

Ange den dag som passar dig bäst och önskemål om innehåll på kursdagen.

Plats

Stiftsgården i Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik

Se: Karta på Google Maps
Läs mer: www.stiftsgarden.org

Anmälan, kostnad och övrig information

Se Rättvikskurserna 2018