Kursbeskrivning

Utbildningen Leda kår fortsätter din resa på Ledarskapsön och gör dig tryggare i din ledarroll gentemot andra ledare. Här lär du dig om en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna.

Utbildningen ger

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

En kårledning har många uppgifter och ställs inför många utmaningar. I allt från krishantering och att bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete till att löpande visa uppskattning gentemot kårens ledare. Ledare som ofta arbetar med många olika uppgifter i kåren samtidigt och där många vuxit upp från barnsben och andra kommit in senare.

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Kursen passar också dig som har ett uppdrag i en distriktsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Tid

Kurshelg

Lördagen den 9 november 2020 kl 09:30 till 20:00 (Fika från 09:00)
Söndagen den 10 november 2020 kl 09:00 till 16:00 (ca)

Kursdag

Kursen kompletteras med en Kursdag under våren 2020 för redovisning av hemuppgift samt komplettering av utbildningen enligt deltagarnas önskemål.
Kursdagen är öppen för alla som har deltagit i en Leda kår i Mitt/Norr men inte genomfört den avslutande Kursdagen.

Separat inbjudan och anmälan kommer senare.

Plats

Skultuna Scoutstuga, Västanåvägen 3, Skultuna.
Övernattning inomhus på golv för de som önskar.

Se: Karta på Google Maps

Tåg går från Stockholm C 07:13 med ankomst 08:10.
Kolla på  www.sj.se för alternativ. Biljetter via Scoutnet blir billigare!

Lokaltrafik med buss linje 21 går kl 08:30 från Västerås Busscentral/Järnvägsstationen till Skultuna. Se: www.vl.se

Ange i anmälan om du behöver hjälp med transport.

Kostnad

Kurskostnad: 600 kr
Faktureras efter kursen till den fakturamottagare som anges i anmälan.

Kurskostnaden inkluderar mat, material samt boende i scoutstugan.

De flesta kårer och distrikt har möjlighet att betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning inklusive resa och boende. Kontakta din kår och ditt distrikt för att ta reda på vad som är möjligt.

Om du har ett behov av ekonomiskt bidrag till resor, logi och kursavgift kan du söka pengar ifrån se: Scouternas utbildningsfond.

Boende

Scoutstugan

Golvförläggning erbjuds i scoutstugan. Funkar bra om du har ett hyfsat liggunderlag.

Skultuna brukshotell

Inom kort promenadavstånd ligger Skultuna brukshotell som erbjuder bekvämt boende. Bokning och betalning hanteras av kursdeltagaren.
Läs mer: Skultuna Brukshotell

Ta med

  • Papper & penna
  • Kläder för vara inne
  • Kläder för att vara ute – oberoende väder
  • Sovsaker om du övernattar i scoutstugan
  • Inneskor (golvet kan vara svalt)

Mat

Lunch och middag serveras plus fika vid tillfälle.
Frukost finns för de som övernattar i scoutstugan.

Ange ev. specialkost vid anmälan!