Kursbeskrivning

Frustuna S

Leda kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna.

En kårledning har många uppgifter och ställs inför många utmaningar. I allt från krishantering och att bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete till att löpande visa uppskattning gentemot kårens ledare. Ledare som ofta arbetar med många olika uppgifter i kåren samtidigt och där många vuxit upp från barnsben och andra kommit in senare.

Denna kurs syftar till att stärka den enskilda ledamoten i alla dessa roller. Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag är svaga och det därför finns ett större behov av ett inflöde av kunskap, inspiration och insikter.

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse för din roll och ditt uppdrag som medlem i en kårstyrelse eller som en del i en kårledning
  • Verktyg för att hantera de vuxna i din scoutkår, som t.ex. konflikthantering, coachning, utmanande samtal, etc.
  • Verktyg för att arbeta med strategi och målstyrning
  • Förståelse för hur kårens kultur och värderingar påverkar och hur den kan påverkas av sina medlemmar

Målgrupp: Denna kurs vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Kursen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Denna kurs vänder sig till enskilda individer och det är alltså inte ett krav att hela styrelsen skall gå den tillsammans. Dock har vi av erfarenhet att kursen tillför kåren/styrelsen extra mycket om man är 2-3 st från sin kår/styrelse som går kursen samtidigt.

Omfattning: Kursen omfattar totalt 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget personligt kortare arbete*.

Denna kursomgång genomförs som två heldagar, lördag och söndag 14 och 15 November, samt en uppföljningskväll Onsdag 16:e December

Scouternas folkhögskolas anmälningsregler gäller. Dom kan du läsa här.