Kursbeskrivning

E-kursen är ett samlingsnamn för två utbildningar som sker samtidigt. Där ena är en Leda Patrull utbildning som du går första året och den andra är en fördjupad Leda Patrull som du får gå andra året. Kursen hålls varje år kring årsskiftet.

Första året

Första året går du vad vi kallar kurs I. Den riktar sig främst till andraårs äventyrarscouter, som då får bättre möjlighet att leda sin patrull under den kommande vårterminen och nästa höst. Kurs I innehåller bland annat kurspassen Friluftsteknik, Lära ut, Patrullroller, Planera patrullmöte och Den nye i patrullen.

Andra året

Kurs II är för de äldre äventyrarscouterna som redan gått kurs I och nu ska gå en fördjupad Leda Patrull. Som deltagare på kurs II får du bland annat genomföra kurspassen Att instruera, Planera patrullövernattning och Ledarskap. Dessutom går deltagarna på kurs II ut på vinterhajk och sover en natt i skogen framför öppen eld. Alla deltagare får delta i en praktisk sjukvårdsövning och vid sidan om kurspassen finns dagsspår, överraskningar och en minnesvärd avslutningskväll.

 

Under E-kursen får du lära dig nya saker. Du tar också tillvara på det som finns inom dig och utvecklas. Dessutom har du en enastående möjlighet att träffa nya vänner och ha kul.

Av flera anledningar ser vi gärna att man som deltagare på E-kursen har med sig en ledare från sin avdelning eller kår på kursen. Fråga dina ledare om du är osäker kring detta eller ta kontakt med någon ur kursteamet nedan för mer information. Har du fått denna inbjudan i pappersform från dina ledare så innebär det i regel att just dina ledare kommer vara med på kursen!