Kursbeskrivning

På Leda Patrull får du chansen att öva på ledarskap genom att leda dig själv och andra.

Vi välkomnar dig som går i åk 7 – 9 och har varit Äventyrarscout minst 1 år.

Första kurstillfället äger rum 29 -31 maj på scoutgården Hästmuren strax utanför Gävle. Vi sover på golvet. Andra tillfället är under hösten i Gävletrakten och sker i form av en hajk där vi tar oss fram på olika sätt och sover utomhus i vindskydd.

På Leda patrull får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull.

Du får möjlighet att utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma. En stor del av utbildningen sker utomhus och stort fokus är på Scoutmetoden. Under ett dygn går du på hajk där du och de andra deltagarna turas om att leda varandra när gruppen ska slå läger, elda och laga mat.

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som:

– Hur ska en ledare vara?
– Vad innebär egentligen scoutmetoden?
– Vad händer i en grupp?
– Hur kan jag bli en bättre ledare?

En av ledarna på utbildningen blir din fadder och tillsammans pratar ni om ditt mål med kursen och vägen dit. Efter utbildningen utvärderar ni vad du har lärt dig och hur du utvecklats som ledare.

Leda patrull är sammanlagt 40 timmar lång och du får lära dig mer om:

  • Att arbeta i projekt.
  • Hur grupper och patruller fungerar.
  • Hur man lär sig saker och kan arbeta med learning by doing.
  • Hur man kan arbeta med samhällsengagemang.
  • Mina egna värderingar och scoutlagen.
  • Hur friluftsliv fungerar som metod för att lära sig.
  • Hur du som patrulledare kan använda stödjande och lyssnande ledarskap.
  • Vad symboliskt ramverk är och hur man kan använda det.

Mer om Leda Patrull kan du läsa här