Kursbeskrivning

KURSEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. DET KOMMER FLER CHANSER ATT GÅ LEDA PATRULL SENARE UNDER ÅRET OCH I ANDRA REGIONER.

 

Leda patrull är en spännande och rolig utbildning för dig som varit äventyrarscout i minst ett år.

På Leda patrull får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Du får möjlighet att utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma.

En stor del av utbildningen sker utomhus. Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som: Hur ska en ledare vara? Vad innebär egentligen scoutmetoden? Vad händer i en grupp? Hur kan jag bli en bättre ledare?

Leda patrull är sammanlagt 40 timmar lång. Ur innehållet:

  • Att arbeta i projekt.
  • Hur grupper och patruller fungerar.
  • Hur man lär sig saker och kan arbeta med learning by doing.
  • Hur man kan arbeta med samhällsengagemang.
  • Mina egna värderingar och scoutlagen.
  • Hur friluftsliv fungerar som metod för att lära sig.
  • Hur du som patrulledare kan använda stödjande och lyssnande ledarskap.
  • Vad symboliskt ramverk är och hur man kan använda det.

Leda Patrull Jul bygger på traditioner som går mer än sextio år bakåt i tiden. Kursen vänder sig till scouter från alla scoutkårer. Kursen har två parallella spår för andra- respektive tredje års äventyrare. ”Tredjeårsspåret” är öppet både för dig som eventuellt gått Leda Patrull tidigare (som andraåring) och för dig som inte haft möjlighet att göra det. Tredjeåringarna kommer att få gå på en vinterhajk och sova ute en natt med en stockeld (nying), medan andraårsäventyrarna kommer sova inomhus hela kursen.Du behöver inte ange ålder/årskull i anmälan, vi ser det i Scoutnet.