Kursbeskrivning

Innehåll

Leda scouting är den kurs som inleder resan på Ledarskapsön och ger grundläggande kunskap i att skapa scouting utifrån Scouternas program samt förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting har med andra ord stort fokus på att skapa verksamhet som ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Scouter från Kortedala scoutkår, Järnbrott scoutkår och Långedrags Sjöscoutkår. Foto: Anna von Brömssen 070-7811864

Leda scouting – April, är 12 timmar lång och kommer att ge dig möjlighet att ”göra scouting” genom learning by doing.

Efter kursen kommer du som deltagare bland annat kunna skapa ett scoutmöte som tar med minst två delar av scoutmetoden, kunna använda Lyssnande och stödjande ledarskap i konkreta situationer, kunna skapa aktiviteter utifrån minst två målspår och mycket, mycket mer.

Leda Scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning. 

För mer info, se Leda scouting

Kostnad

Kurskostnad: 550 kr

Kurskostnaden inkluderar mat, material, boende och boken Ledaren – gör dig redo.

De flesta kårer brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning. Kontrollera med din kår vad som gäller!

Scouternas utbildningsfond

Om kostnaden för kurs, resa och boende är ett problem kan Scouternas utbildningsfond hjälpa till. Ansökan och information, se: Scouternas utbildningsfond

Avanmälningsregler

Finner du här