Kursbeskrivning

20131006 Ledarutbildning för utbildare genom Scouternas folkhögskola, Ackrediteringskurs. Frustuna by i Gnesta.

Leda Scouting är utbildningen för dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon scoutledarutbildning.

Leda scouting är den kurs som inleder resan på Ledarskapsön och ger grundläggande kunskap i att skapa scouting utifrån Scouternas program samt förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting har med andra ord stort fokus på att skapa verksamhet som ger dig:

– Förståelse för vad som gör scouting till scouting
– Kunskap om hur du planerar ett möte
– Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Utbildningen är 6 timmar lång.

Kurskostnaden inkluderar boken Ledaren – gör dig redo. Vi bjuder på lunch och fika.

De flesta kårer brukar betala eller subventionera kostnaden för ledarutbildning. Kontrollera med din kår vad som gäller!